Lead free

Achtergrond

De basis van het Besluit en de Regeling BEA is te vinden in twee Europese richtlijnen, die in Nederlandse wetgeving (Wet Milieubeheer) zijn geïmplementeerd:

De AEEA-(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)richtlijn van 27 januari 2003 (2002/96/EG), bekend onder zijn Engelse naam: WEEE-Directive;
De schadelijke stoffen richtlijn van 27 januari 2003 (2002/95/EG) bekend onder de Engelse naam: ROHS-Directive

Voor de bepaling of een apparaat onder de wetgeving valt zijn met name Bijlage I A en I B van de AEEA-richtlijn van groot belang. De beide richtlijnen zijn geïmplementeerd in een tweetal besluiten in het kader van de Wet Milieubeheer:

Besluit Beheer Elektrische en elektronische Apparatuur
Regeling Elektrische en elektronische Apparatuur.

Deze besluiten vervangen het oude Besluit Verwijdering (later Beheer) Wit- en Bruingoed, zoals dit sinds 1 januari 1999 in werking is getreden voor (voornamelijk) consumenten apparatuur.

Met de nieuwe wetgeving valt ook een groot deel van professionele apparatuur onder de afvalwetgeving.

PROFILE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 

©2003 Inter Company • Enterseweg 13 • 7471 SB Goor • the Netherlands• Tel.+31(0)547-263 034 • Fax +31(0)547263074

Home