Lead free

Europese richtlijnen

De officiële Nederlandse tekst van beide richtlijnen zijn hier te downloaden:

Stoffenrichtlijn (ROHS Directive) 2002/95/EG
Betreft beperking van het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

 
Nederlands
 
Engels


 

 

AEEA-richtlijn (WEEE Directive) 2002/96/EG
Betreft afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
PDF-bestanden kunnen worden geopend met Adobe Reader 6.0 of hoger.

 
Nederlands  
Engels

Let wel: het betreft hier vrij ingewikkelde wetgeving op Europees niveau die de lidstaten verplicht deze richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren.

PROFILE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 

©2003 Inter Company • Enterseweg 13 • 7471 SB Goor • the Netherlands• Tel.+31(0)547-263 034 • Fax +31(0)547263074

Home