Lead free

Wetgeving

De beide Europese richtlijnen zijn geïmplmenteerd in twee besluiten in het kader van de Wet Miliebeheer:

1.Het Besluit Beheer Elektrische en elektronische Apparaten (Besluit BEA)
2.De Regeling Beheer Elektrische en elektronische Apparaten (Regeling BEA)

Besluit BEA
Dit is de officiële tekst van het Besluit Beheer Elektrische en elektronische Apparaten d.d. 6 juli 2004

Nederlands


Regeling BEA
Dit is de officiële tekst van de regeling Beheer Elektrische en elektronische Apparaten d.d. 19 juli 2004

Nederlands

PDF-bestanden kunnen worden geopend met Adobe Reader 6.0 of hoger.

De Nederlandse wetgeving geeft GEEN uitsluitsel over welk artikel onder deze wetgeving valt, maar verwijst naar de Europese richtlijnen.

De Europese richtlijnen geven alleen een indeling (bijlage I A) en een voorbeeldlijst (bijlage I B). De exacte werkingssfeer zal door verdere Europese besluitvorming moeten worden verfijnd. Raadpleeg dus regelmatig de tekst van de BEA-Indicator!

PROFILE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

 

©2003 Inter Company • Enterseweg 13 • 7471 SB Goor • the Netherlands• Tel.+31(0)547-263 034 • Fax +31(0)547263074

Home